Witam w wyzwaniu Airbusa

Documentation Status

Ostatnio zmieniony 12/08/2018 14:32

Wyzwanie zostało opublikowane na portalu Kaggle 30. lipca 2018. Dokumentacja będzie pisana w języku Polskim, ale ze względu na specyfikę dziedziny będę stosował wiele zapożyczeń. Purystów językowych z góry przepraszam.

Wyzwanie dotyczy opracowania algorytmu, który poprawnie sklasyfikuje i oznaczy na zdjęciu satelitarnym statek. Algorytm musi być jak najbardziej wydajny i precyzyjny. Dokładny opis wyzwania znajduje się pod linkiem podanym powyżej.

Indices and tables